Arne Hartvig Pedersen

 

Arne Hartvig Pedersen (født den 23. juni 1931 i Rårup, Vejle) er en dømt voldtægts- og drabsmand.

Allerede i 1953 dømmes han 6 måneders fængsel i Norge for vold. I 1959 bryder han ind til en 18-årig pige pige på Vester Ringgade 88 i Aarhus og voldtager hende. Den 9. december 1959 idømmes han 3½ års fængsel ved et nævningeting i Aarhus og bliver dømt til at betale pigen en erstatning.

Det samme år er han blevet gift med Karen Nielsen. Deres datter Anette bliver født i 1960. Parret bliver skilt, da han sidder i fængsel.

Igen i 1964 dømmes han efter straffelovens paragraf 244 stk 2 og 4 samt efter paragraf 232 (vold og blufærdighedskrænkelse).

I de efterfølgende år opsøger han Karen Nielsen jævnligt, med det formål at genoptage forholdet. Karen Nielsen ønsker ikke at genoptage forholdet, men bliver chikaneret af Arne Hartvig Pedersen frem til 1971, hvor han har polititilhold mod at vise sig på hendes ejendom på Sandballevej 91 i Grundfør, hvor hun bor sammen med datteren og driver hundekennelen "Nika".

Natten mellem den 13. og 14. juni 1971 opsøger Arne Hartvig Pedersen igen Karen Nielsen på Sandballevej i Grundfør. Karen Nielsen er ikke hjemme. Han bryder ind i huset, hvor datteren, den 11-årige Anette sover og er alene hjemme. Her voldtager han pigen og da pigen bløder og siger, at hun bliver nødt til at ringe efter doktoren, slår Arne Hartvig Pedersen hende i hovedet 4 gange med en jernstang, som han har medbragt og Anette dør straks af kraniebrud. Klokken 6.45 kommer Karen Nielsen hjem. Her voldtager han også hende. Under påskud af at skulle på toilettet, ser hun sit snit til at forlade huset og søge hjælp hos genboerne Tage og Dorethe.

For at forsøge at skjule voldtægten og drabet på Anette, stikker han ild til ejendommen med noget medbragt benzin. Brandvæsnet får dog hurtigt ilden slukket, og der sker kun begrænset skade på huset. Efter en stor politijagt bliver han senere på dagen fundet på en mark i nærheden, hvor han har gemt sig under noget plastic ved en roekule.

Den 24. august 1972 idømmes Arne Hartvig Pedersen i Højesteret livsvarigt fængsel for voldtægten og drabet på sin datter Anette. Rigsadvokaten siger i retten, at han ikke mindedes, at have behandlet en sag af en så grufuld karakter. Dommen er enstemmig.

Efterspil: Den 24. juni 1971 - 10 dage efter drabet på Anette, findes Anettes mor, Karen Nielsen 33 år, død i Tvis plantage ved Holstebro. Karen Nielsen er i perioden efter datterens død i behandling med stærk nervemedicin. Ved Holstebro bliver hun i bevidstløs tilstand, fra en bil, båret ind i Tvis plantage af en mand, som hun har mødt kort for inden. Her dør hun i sit eget opkast. Manden som har efterladt hende i plantagen bliver arresteret og anklaget for at have efterladt Karen Nielsen i hjælpeløs tilstand - straframmen var dengang 8 år (ingen yderlige oplysninger).

For god ordens skyld, vil jeg nævne, at jeg er i familie med Karen og Anette og at jeg kender sagen indgående og mange ikke-offentliggjorte detaljer. Jeg gik i en kort periode i skole med Anette, som jeg er jævnaldrende med. Men det er først nu - næsten 50 år efter drabet, at jeg har haft mod på at gå ind i sagen, som har påvirket mig meget. I 2010 hvor jeg stort set kun vidste, at Anette var slået ihjel og at hendes mor Karen var død kort efter, tog jeg til Grundfør Kirke for at forsøge at finde deres fælles grav. Jeg fandt den ikke og tænkte, at den nok var sløjfet. I 2018 besluttede jeg, at jeg ville opsøge naboer, familie og alle de kilder, som måtte kunne fortælle mere om sagen. Da jeg er en grundig mand, startede jeg med at gennemgå alle grave på kirkegården i Grundfør igen. Denne gang fandt jeg graven. Det var ret overraskende at finde graven, for det betød jo, at nogen betalter for dens vedligeholdelse m.m. Jeg ved nu, hvem det er. På Wikipedia kan man finde en oversigt over alle livstidsdømte i Danmark siden 1971 - og en beskrivelse af deres forbrydelse. Wikipedia mener dog, at dette drab er så "uinteressant", at beskrivelsen af dette drab ikke må stå på Wikipedia. Dog har jeg fået drabsmanden, Arne Hartvig Pedersen med i oversigten - og allernådigst henvises til dommen i Højesteret og der henvises til min hjemmeside.

Frits Hedegaard den 20. juli 2018

Kilde: Aarhus Stiftstidende: 6/9 1959, 12/12 1959, 15/6 1971, 16/6 1971, 25/6 1971, 26/6 1971, 16/8 1972, 25/8 1972

Kilde: Jyllands Posten: 6/9 1959, 15/6 1971, 16/6 1971, 25/6 1971

Kilde: Drabssager i Danmark - Drabssager 1971

Kilde: Ugeskrift for retsvæsen (U1972.900)


Grundfør Kirkegård den 13/7 2018

 

info@heidehof.dk